Apie mus

 

VASA_logo

 

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos studentų asociacija- LSMU VASA.
Tai savarankiška, savanoriška nepolitinė organizacija, jungianti Veterinarijos akademijoje besimokančius studentus.
Asociacija įsteigta Veterinarijos akademijos studentų iniciatyva ir turi finansinį, ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

 

Pagrindiniai VASA tikslai:
• aktyviai dalyvauti įtvirtinant ir praktiškai realizuojant teises ir laisves, užtikrinant pareigų vykdymą;
• Padėti Akademijai tobulinti mokymo procesą, studentų atliekamus mokslinius tyrimus, gamybinę praktiką, stiprinant mokslo ir praktikos ryšius;
• Siekti, kad būtų sudarytos reikiamos sąlygos studentų ir kitų klausytojų mokymui, darbinei veiklai vystyti, buičiai, poilsiui;
• Palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentų tradicijas;
• Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentų ir jaunimo organizacijomis
• Rengti šviečiamojo tipo renginius tiek Kauno mieste, tiek visoje Lietuvoje.

Plačiau apie mus rasite mūsų facebook paskyroje: LSMU.VASA