Bėgimas

     

Registracija į bėgimą

     

1000 metrų „Bayer“ ir ištvermingasis 5000 metrų „Hills“ distancijos bėgimai skirti paminėti Tarptautinę veterinarijos dieną! Bėgimo su augintiniais metu bus skatinamas tarpusavio emocinis ryšys bei propaguojamas šeimininko ir augintinio fizinis aktyvumas! Šiame bėgime gali dalyvauti komandos, kurias sudaro šeimininkas ir jo augintinis. Abiejų distancių pirmų trijų vietų nugalėtojai bus apdovanojami renginio mecenato įsteigtais prizais bei kitų rėmėjų dovanomis. Taip pat neliks nuskriausti jauniausias ir vyriausias bėgimuose dalyvavę augintiniai. Registracijos pradžia 11 valandą prie Kauno pilies. Aktyvus šeimininkas – laimingas augintinis!

BĖGIMO SU AUGINTINIU NUOSTATAI

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1. Paminėti Tarptautinę veterinarijos dieną. 1.2. Organizuoti renginius įtraukiant ir gyvūnus Kauno mieste ir visoje Lietuvoje. 1.3. Skatinti fizinį aktyvumą, kaip sveiką gyvenimo būdą tiek šeimininkams, tiek jų gyvūnams. 1.4.Motyvuoti gyvūnų šeimininkus praleisti daugiau laiko su savo augininiais.

2. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

2.1. 2018 m. gegužės 05 d., varžybos prasidės 11:30 val. prie Kauno pilies tiltelio. 2.2. Registracija nuo 11:00 val. iki 11:30 val. prie Kauno pilies tiltelio.

3. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

3.1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius. 3.2. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą su augintiniu ir įtraukti kuo didesnį skaičių dalyvių. 3.4. Paruošti varžyboms trasą.

4. DALYVIAI

4.1 Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą, taip pat visi norintys, kurie atvyks į renginį prieš prasidedant bėgimui, bet ne vėliau nei 20 min prieš startą. 4.2. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami, ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią (taip pat – ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų bei tai patvirtina savo parašu. 4.3. Dalyviai atsiimdami numerį privalo turėti asmens dokumentą. 4.4. Už nepilnamečius dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris. 4.5. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

5. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

5.1. Bėgime privaloma, rekomenduojama: 5.1.1. Bėgant 1000 m distanciją visi privalo bėgti bent su vienu gyvūnu (įskaitant visus naminius gyvūnus). 5.1.2. Bėgant 5 km distanciją rekomenduojama bėgti su gyvūnu (įskaitant visus naminius gyvūnus). 5.2. Kiekvienas dalyvaujantis asmuo varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. 5.3. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje. 5.4. Dalyviams varžybų metu draudžiama turėti bet kokią asmeninę palydą, išskyrus augintinį. Pažeidus šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami. 5.5. Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama.

6. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

6.1. Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje www.suaugintiniu.lt arba renginio vietoje. 6.2. Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2018 metų gegužės 4 d. 20.00 val. 6.3. Registracija renginio vietoje nuo 11:00 val. iki 11:30 val. 6.4. Numerių atsiėmimas nuo 11:00 val. iki 11:30 val. 6.5. Komanda tinkamai užpildžiusi registracijos formą yra įtraukiama į varžybų startinį protokolą.

7. VARŽYBŲ TRASA

7.1. Varžybos prasidės prie Kauno pilies ir pėsčiųjų takais tęsis iki Kauno santakos parko. 7.2. Trasos ilgis: 1km ir 5km. 7.3. Trasos danga – cementas.

8. APDOVANOJIMAI

8.1. Pirmosios 3 komandos finišavusios 1 km ir 5 km distancijose apdovanojamos rėmėjų prizais. 8.2. Jauniausias ir vyriausias distancijose finišavęs augintinis apdovanojamas rėmėjų prizais.